Archive Inventories 

345 detailed inventories of KITLV archives are available online. Basic descriptions of the archives are available in the online catalogue

All inventories are uniformly presented in pdf format, so that users may search them either all at once by means of the search option in the menu on the bottom left of the website, or individually by means of the search options provided in their pdf reader. In the near future, more inventories will be added to the website, describing both old and new material.

The online inventories may be used to check for the availablility of archives on certain persons. places, events, reports, letters and diaries. However, the archives themselves can only be accessed in the Special Collections Reading Room in Leiden University Library.

Recently acquired manuscripts and archives.

Inventory list

1. Archief van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1851-1951, en 1952-1991.
2. Collectie van het Indisch Genootschap, 1854-1940
3. Collectie Oost-Indische Kiesvereeniging, 1898-1900
4. Archief van de Adatrechtstichting
5. Archief van de Koninklijke Vereeniging “Oost en West”
6. Collectie P. Brooshooft
7. Collectie Douwes Dekker
8. Collectie Emile Gobée
9. Collectie H.T. Damsté
10. Collectie G.A.J. Hazeu
11. Collectie Cornelis van Vollenhoven
12. Collectie F.W. Junghuhn
13. Collectie Kartini
14. Collectie V.E. Korn
15. Collectie Van Rees
16. Collectie C.Ph.C.E. Steinmetz
17. Collectie geslacht Van Swieten
18. Collectie C.J. van der Vlis
19. Collectie A. van den Brandhof
20. Collectie J.P.B. de Josselin de Jong
21. Collectie L.C. Westenenk
22. Collectie Van Soest
23. Collectie Documentatiecentrum Overzees Recht
24. Collectie afdeling Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (KIT)
25. Collectie L.C. Heyting
26. Collectie demografie en antropologie in Nederlands Nieuw-Guinea
27. Collectie R.A. Kern
28. Collectie van het Secretariaat van het Bijzonder Federaal Overleg
29. Documenten uit het archief van Netherlands Forces Intelligence Service
30. Collectie J.H.S. Kortman
31. Collectie Hobma-Glastra
32. Collectie G.C. Zijlmans
33. Collectie J.H. Abendanon (Brieven Kartini)
34. Collectie W.F. van Lier
35. Collectie H.W. Krop
36. Collectie G.J. Held
37. Collectie B. ter Haar
38. Collectie Cora Vreede-de Stuers
39. Collectie J.F. Scheers
40. Collectie G.P. Rouffaer
41. Collectie P.J. van Winter
42. Collectie E. Bartels
43. Lapidarium
44. Collectie V.R. van Romondt
45. Collectie C. de Koning
46. Transcripties van Sasakse en Javaanse handschriften
47. Collectie P.J. van Leeuwen
48. Collectie J.H. Brinkgreve
49. Collectie J.W. Kroon
50. Collectie H.J. Koerts
51. Collectie H.Th. Chabot betreffende adatrecht en antropologie
52. Archief van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming Somobito
53. Collectie F.H. Peters
54. Collectie G.H. van der Kolff
55. Collectie W.H. de Greve
56. Collectie A.A. Gerbrands
57. Collectie W.J. Beck
58. Collectie W.K.E. Huygen de Raat
59. Collectie B.J. Lambers
60. Collectie Th.G.Th. Pigeaud
61. Collectie M.I.Th. Lievegoed-van Buren Schele
62. Collectie C. Ouwehand
63. Collectie Willem IJzereef
64. Collectie J.C. Anceaux
65. Collectie G.L. Tichelman
66. Collectie H.Th. Chabot betreffende onderzoek over Borneo, Siau en Zuid-Celebes
67. Collectie J.A. Reus
68. Collectie C.G. van Wering
69. Collectie F.J.M. Cappetti
70. Collectie Bond van Kunstkringen in Indonesië
71. Collectie J.W.A. van der Scheer
72. Collectie A.A. Cense
73. Collectie pater Donatus Dunselman
74. Collectie W.E. Aebersold
75. Collectie H. Schärer
76. Collectie S.J. Esser
77. Collectie G.C. Storm
78. Collectie Dr. H. van der Veen
79. Collectie F.S. Eringa
80. Collectie J. Fortgens
81. Collectie P.L. Dronkers
82. Collectie J.J. Wesseling
83. Collectie W. Rooseboom
84. Collectie J.J. Dozy
85. Collectie A.P. van de Siepkamp
86. Collectie Hendrik Jan (Hein) Roethof [= H.J. Rutten]
87. Collectie J. Leclerc
88. Collectie familie Hogestijn-Vrijburg
89. Collectie E.H. Hellendoorn Sr.
90. Collectie J.H. Boeke
91. Collectie J.Th. Broekhuijse
92. Dialectmateriaal Jakarta / C.D. Grijns
93. Collectie K.W. Galis
94. Collectie L. Onvlee
95. Collectie R. Roolvink
96. Collectie W.C. Klein
97. Collectie Lebret
98. Collectie M.J.H. Wertenbroek
99. Documenten van D. de Iongh Wzn.
100. Collectie J. Boer
101. Collectie C.C. Verhey van Wijk
102. Collectie F.J. Suyderhoud
103. Collectie A. van Essen
104. Collectie J.C. van Essen
105. Collectie G.A. Ament-Resink
106. Handschriften, aanwezig in de India Office, Londen en in de Cambridge University Library
107. Collectie Rens-Holle
108. Indonesisch- en Japanstalige documenten afkomstig van de Landraad te Bogor
109. Collectie P.V. van Stein Callenfels
110. Collectie Karni
111. Collectie J.W.C. Grootendorst
112. Correspondentie van de N.V. Technische Boekhandel H. Stam met het filiaal in Djakarta
113. Collectie T.W.G. Dames
114. Collectie Karl D. Epple
115. Collectie Hugo Haffner
116. Collectie P.A.J. Moojen
117. Collectie B.J.O. Schrieke
118. Collectie C. Lekkerkerker
119. Memories van Overgave over Nieuw-Guinea
120. Collectie Jan van Baal
121. Collectie Cornelis Schermers
122. Collectie Rob Nieuwenhuys
123. Collectie Van de Wall
124. Federatie van Verenigingen van bergcultuurondernemingen in Indonesië (Federabo)
125. Collectie H.J. de Graaf
126. Plaatsingslijst archief G.W. Locher
127. Collectie A.J. van Zanen
128. Collectie N.C. Beudeker
129. Collectie C. Hooykaas
130. Collectie E.M. Uhlenbeck
131. Deelstaat Oost-Indonesië
132. Collectie W.L. Steinhart
133. Collectie M.H.J.E. Brautigam en de KPM
134. Collectie I.S. Kijne
135. Collectie Burgerlijke Openbare Werken B.O.W.
136. Collectie M.G.J.M. Kerbosch; kinacultuur
137. Collectie G.J.A. Terra
138. Collectie Th. Cool
139. Collectie W. Belger
140. Collectie J.W. Zaaijer
141. Collectie M. Lapré
142. Plantage Spieringshoek

143. Collectie Th. Verhoeven; archeologie
144. Collectie L.O.A. Moll; Nieuw-Guinea
145. Collectie W. Meelhuijsen
146. Antillen collectie
147. Nederlands Genootschap voor Antropologie
148. Collectie H.J. Sombroek; Kalimantan
149. Collectie G.H.M. Niekerk
150. Familie Gallois-Hester
151. Collectie Huib Deetman; Blimbing
152. Collectie G.H.J. Tellers; Curacao
153. Collectie P. Middelkoop; Timor
154. Missionarissen MSF; Borneo
155. Collectie J. Van der Kolk; Nieuw-Guinea
156. Collectie J.H.M.C. Boelaars; Nieuw-Guinea
157. Collectie P. Drabbe; Molukken en Nieuw-Guinea
158. Collectie J.A.J. Verheijen; Flores
159. Buginese lontarak teksten
160. Collectie V.M.C. Clara van Groenendael; wayang
161. Bronnenuitgave missionarissen op Flores en Timor
162. Collectie C. Pol, Indonesische kunstenaressen
163. Collectie R.C. Kwantes
164. Collectie P. Voorhoeve: Batak
165. Mf Sono Budoyo, Yogyakarta
166. Mf Radya Pustaka, Surakarta
167. Mf Sasana pustaka, Surakarta
168. Mf Rekso Pustaka, Mangkunegaran, Surakarta
169. Mf Kraton Yogyakarta
170. Mf Mf Fakultas Sastra Unversitas Indonesia
171. Mf Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
172. Collectie over Gorontalo
173. Collectie Held (Or.) Nieuw-Guinea
174. Collectie H.van der Kamp: Junghuhn
175. Centrale Index Junghuhn-Van der Kamp
176. Collectie D.J. van de Kaa, demografie, Nieuw-Guinea
177. Collectie handschriften Riau
178. GF-collectie: politiek
179. 30 mei 1969
180. Collectie J.C. van Leur
181. Collectie Johan Ferrier
182. Wereldoorlog II, Alberts
183. Collectie Joustra
184. Collectie G.J. Resink
185. Collectie O.G.H. Heldring
186. Collectie D.G. Stibbe
187. Mf Hassanudhin, Makassar
188. Collectie A.J. Bernet Kempers
189. Collectie E.R. Willems
190. Collectie Bochardt
191. Collectie J. Noorduyn
192. Collectie J.W. Bijleveld
193. Collectie H.J.A. Promes
194. Collectie Collings Polak
195. Collectie H.C. Gooszen
196. Collectie A.E.M.J. Pans: Nieuw Guinea
197. Collectie Fam. Haarman
198. Collectie Fam v. Leeuwen Boomkamp
199. Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (1996-2003)
200. Stichting ABC Advies
201. Collectie Jaap Kunst
202. Collectie Pah Wongso
203. Collectie Broek (Caraïbiana)
204. Collectie Hoven
205. Collectie Headley
206. Mf Headley
207. Collectie Poerbatjaraka
208. Collectie KITLV Jakarta
209. Suikerarchief
210. Andrée Wiltens, familiearchief
211. Interviews Project 'Oost naar West' 1993-1995
212. Ch.O. van der Plas
213. H.C. Gomperts, arts
214. W.Th. de Vogel, arts
215. H. Koster, politie
216. H. Kuneman
217. Irian-Miedema
218. Kuyck brieven
219. W.F. Fischer
220. G.A.L.M. Tielens brieven
221. C.J. Westenberg brieven
222. Pa van der Steur Mf
223. L. Konijn, brieven
224. H. Tromp, Dajakse teksten
225. G.P.J. Kloppers, brieven
226. D. Pos, brieven
227. Stiggelbout, brieven
228. Klokke: Dayakse teksten
229. Indochina 
230. Familie Kretschmer de Wilde
231. VEDO: Oudleerlingen Christelijk Lyceum Bandoeng
232. Indische Kulturele Kring Tong-Tong
233. C.C.K.P.: sociale zorg voor gerepatrieerden
234. Indisch Herinneringscentrum Het Indisch Huis
235. W.J. Leyds
236. A.J. Ding Ngo: Kayan Dayak
237. VT-collectie, Verschillende Talen, Bataviaasch Genootschap
238. NM-collectie, Molukse Handschriften, Museum Nasional, Jakarta
239. PLT-collectie, CM Pleyte, Perpustakaan Nasional
240. MISC-collectie. Oosterse manuscripten
241. MISC-collectie. Westerse manuscripten, Arsip Nasional
242. NK-collectie, Naskah Kamus, Perpustakaan Nasional
243. CS-collectie. Cohen Stuart, manuscripten
244. MIX-collectie. Oosterse handschriften; Hoesein Djajadiningrat
245. F.W.Th. van Oordt, civiel ingenieur
246. Indische Pensioenbond IPB (IWI)
247. Collectie Brandes (microfilms)
248. D.J. Prentice, Murut
249. J.E.R. Feith, Rode Kruis, Bandoeng
250. Families Ravenek-Lignac en de Jong
251. Nieuw Guinea Vrouwenbond, S. Matthes-Cornelius
252. Vereniging van Indische Nederlanders VIN
253. Pater J. Schoffelmeer, Suriname
254. Anita Rambonnet-Da Ponte
255. Cultureel Accoord Nederland-Indonesië KA 
256. Linda Verrill, dans     
257. J.L.A. Brandes, archeoloog en taalkundige 
258. J.J. Boeles, Thailand
259. Raad Oudheidkundig Onderzoek Java
260. W.J. Stutterheim, oudkundige
261. J.Ph. Duyvendak, etnoloog
262. Genootschap Nederland-Indonesië
263. Familie Kan: zout- en opiumregie, landerijen
264. Plattegronden en machineontwerpen. Yogyakarta
265. Godsdienst op Bali, collectie Bakker
266. Handelsfirma JG van den Berg, Amsterdam
267. Stein Callenfels, archeologie
268. A. Teeuw
269. Familie Praasterink-Birckenhauer
270. Pa van der Steur, stamboeken
271. Pa van der Steur, dossiers (Database file)
272. Pa van der Steur, J-dossiers (Database file)
273. van Dijk: Indische Nederlanders
274. World Wildlife Fund Indonesia
275. A. Mörzer Bruijns
276. Bijleveld: Javaanse handschriften
277. J.F.T. Mayor, Balische expeditie
278. Hetty de Rode: Bangkinang
279. J.L. van der Veen-Meinesz: brieven
281. Reünisten HBS Semarang
282. IWI-collecties (H 1790)
283. Poësie albums
284. C. van Dijk (H 1788)
285. Collectie N.A. Douwes Dekker (H 1796)
286. Indiëgangers, militairen (H 1797)
287. Vereniging Uit & Thuis (H 1799)  
288. Einthoven, radiotelegrafie (H 1800)
289. Raadsman studerenden Indië (H 1801)
290. Vereniging van Oud-Leerlingen van het Christelijk Lyceum te Bandoeng
291. Verenigde Naties: Indonesië
292. W.P. Kessler
293. Familiearchief J.J.H. de Jong en A.C. Schalken
294. MJ van Benthem Jutting 
295. De Kock
296. J. Rebel 
297. A. van Marle 
298. J. van Hoorn 
299. J. Walland
300. J.D. Boutet
301. Gouverneurs-generaal (bij H 603)
302. J.L.A. Brandes brieven (bij H 504)
303. V.L. de Sturler, (bij nieuwe H 1850, verzamelinventaris)
304. Semarangse kroniek (bij H 462)
305.  Bestuur Batavia (bij H 611)
306. Louis Kan Hay Liang (H1856)
307. Collectie Johan Philip Pfeiffer (H 1857)
308. Antillenproject Universiteit van Amsterdam (H 1858)
309. Van Lochem (H 1860)
310. Mangkunagara Mf (H 1869)
311. R Val (HVA) (H 1871) 
312. Alang, Ambon (Or. 787)
313. HJA Promes en P Voorhoeve (Or. 788)
314. S Hylkema  (H 1872)
315. Collectie Willy Charls (H 1834)  
316. Collectie Laarman (H 1878)
317. Losse Stukken, Juridische bibliotheek (H 1903)
318. J.F. Arens, chemie (H 1904)
319. Immigratiefonds Suriname (H 1905)
320. P. Arens, rubber (H 1906)
321. Koos Arens (H 1907)
322. Kincir emas (Or. 791)
323. Indische Letteren (H1908)
324. Joekes (H 820)
325. OL Helfrich (H 800)
326. LJ Schippers (H 953)
327. Musschenbroek (H 415)
328. W. Zaadnoordijk (H 1910)
329. Revers Demerary (H 1405)
330. Roorda van Eysinga (H 914-2)
331. Poser (H 1014)
332. AJA Schoevers (H 1020)
333. C. Moes (H 1021)
334. Van Doorninck (H1024)
335. Bijbelgenootschap (H 1047)
336. Völke-van Dulken (H 1072)
337. FJ Ormeling (H 1132)
338. Wieseman (H928)
339. Arbeidsbemiddeling (H976)
340. Verdoorn spoorwegen (H 819)
341. Banjermassing (H891)
342. Schoonheyt (H 1215)
343. Stichting Pa van der Steur (H 1912)
344. M.J. van Rixtel (H 1914)
345. J.P. Andel (H 1916)